(1)
Грицишен, Д. О.; Кучук, А. О. Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки. PBO 2022, 18-28.