(1)
Горай, О. С.; Свірко, С. В. Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні. PBO 2022, 10-17.