(1)
Долгі, Х.; Петряну, О. . Внутрішній аудит в період економічних змін і його роль в оцінці системи внутрішнього контролю організації. Теоретичні характеристики та практичні підходи. PBO 2021, 19-28.