(1)
Осмятченко , В. О.; Ізмайлов, . Я. О.; Пінчук , К. С. Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів. PBO 2021, 33-39.