(1)
Петрук, О. М.; Василішин, С. І. Інституціональні фактори обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств. PBO 2021, 47-55.