(1)
Петрук, О. М.; Костишин, Ю. С. Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю. PBO 2020, 40-51.