(1)
Демська, Ю. В. Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього контролю резервів капіталу підприємств. PBO 2020, 18-23.