(1)
Мохняк, В. С.; Пилипенко, Л. М. Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення. PBO 2020, 61-70.