[1]
Bielawski, P. 2015. БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 3(24) (Трав 2015), 51–59. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-51-59.