[1]
Саннікова, С.Б. і Царук, І.М. 2023. Теоретичні основи формування організаційної культури закладів вищої освіти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 3(56) (Груд 2023), 49–58. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-49-58.