[1]
Попович, С.О. 2023. Суть та практичне застосування механізмів державного фінансового контролю в Україні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 3(56) (Груд 2023), 40–42. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-40-42.