[1]
Макарович, В.К. 2023. Комплементарні активи інноваційної діяльності: теоретичні засади обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 3(56) (Груд 2023), 34–39. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-34-39.