[1]
Гуріна, Н.В. і Приходько, К.К. 2023. Професійне судження бухгалтера як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства . Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 3(56) (Груд 2023), 9–13. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-9-13.