[1]
Макарович, В.К. 2022. Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(52) (Жов 2022), 47–54. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-47-54.