[1]
Грицишен, Д.О. і Кучук, А.О. 2022. Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(52) (Жов 2022), 18–28. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-18-28.