[1]
Горай, О.С. і Свірко, С.В. 2022. Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(52) (Жов 2022), 10–17. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17.