[1]
Петрук, О.М. і Костишин, Ю.С. 2020. Ідентифікація та оцінка загроз системі фінансової безпеки держави у сфері митного контролю. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(46) (Вер 2020), 40–51. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-40-51.