[1]
Демська, Ю.В. 2020. Теоретичні та організаційні аспекти внутрішнього контролю резервів капіталу підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(46) (Сер 2020), 18–23. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-18-23.