[1]
Вакун, О.В., Городиський, М.П., Грабчук, І.Л. і Соловйов, Б.С. 2020. Проблеми впровадження стандарту звітності XBRL. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2(46) (Сер 2020), 3–8. DOI:https://doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-3-8.