DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-113-122

RACHUNKOWOŚĆ W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

Mieczysłąw Dudek

Анотація


W artykule przedstawiono istotę i sposoby kształtowania Spółki Europejskiej, wyzwania rachunkowości globalnej, specyfikę rachunkowości w Spółce Europejskiej. Zauważono, że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jak i unijne Dyrektywy regulujące zasady prowadzenia rachunkowości w krajach członkowskich nie są w pełni przydatne i nie są w pełni wystarczające dla Spółki Europejskiej poprzez to, że nie uwzględniają jej specyfiki.

Ключові слова


społeczeństwa europejskiego; państwa członkowskie; rachunkowości; uwagę specyfikę UE; międzynarodowe standardy rachunkowości; dyrektywa UE

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Council Directive (EC) No 86/2001 of 8 October 2001 Supplementing the Statute for European Company with Regard to the Involvement of employees “Official Journal L 294”, 10.11.2001. zob. Europejska Spółka Akcyjna (Dz. U. 2005, no 62, poz. 5510.)

Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute of European Company “Official Journal L 294” of 10.11.2001, p. 1-21.

Council Directive (EEC) No 674/1991 of 19 December 1991 Insurance Undertaking-Annul and Consolidated Accounts “Official Journal L 374” of 31.12.1991, p.7

European Parliament and of the Council Directive (EC) No 12/2000 of 20 march 2000 relating to the taking up and persuit of the business of credit institutions “Official Journal L 126” of 26.05.2000, p. 1

Europejska Spółka Akcyjna (2005) “Prawo i Podatki w Unii Europejskiej” INFOR, No 9, s.18-24.)

Eighth Coucil Directive (EEC) No 84/253 of 10 April 1984 based on Arcicle 54 (3) (g) of The Treaty on the approval of persons responsible for Carrying out the statutory audits of accounting documents. “Official journal L 126”, 12.05.1984

Seventh Council Directive (EEC) No 83/349 of 13 July 1983 Consolidated Accounts of Companies witLimited Liability “Official Journal L 193”, 18.07. 1983.

Fourth Council Directive (EEC) No 78/660/C of 25 July 19778 based on Article S 4(g) of the Treaty.on the annual accounnt of certain type of companies, „Official Journal L 227”, of 14.08.1978.

Jones, R.A. (2001) The Politics and Economics of the European Union, Second Edition .Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA, p.236

Problemy Prowadzenia Przedsiębiorstwa we Wspólnocie Europejskiej (2005) „Prawo i Podatki w Unii Europejskiej” INFOR, No 3, s. 1-17.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej No 1606/2002/WE z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,“Official Journal L 243” z dnia 11.09.2002.

Seventh Council Directive (EEC) No 83/349 of 13 July 1983 Consolidated Accounts of Companies with Limited Liability “Official Journal L 193”, 18.07. 1983

Sokołowski, J. (2005) Europejskie prawo Spółek i Dwie Drogi Urzeczywistnienia Rynku Wewnętrznego, “Prawo i Podatki w Unii Europejskiej” JNFOR, No 4, s.57-60.

Tollet, N. (2005) The Societas Europaea. Euroization via Amaricanization of Corporate Law. Corporate Governance. Only One Model “Global Jurist Topics”, Berkeley Electronic Press vol. 5, No 2, Article 3.

Wouters, J. (1998) Dyrektywy dotyczące prawa spółek [w:] Jednolity Rynek Wewnętrzny, pod. red. naukową L. Jasińskiego, Łódż, s. 182 i nn.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.