DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2007-1(7)-58-64

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Валеріївна Замула

Анотація


У статті розглянуто основні передумови, які спонукали відображення в бухгалтерському обліку екологічної діяльності підприємств і розвиток цього напряму обліку до сьогодення.

Ключові слова


екологічна діяльність; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Н., Харичков С. Влияние экологического фактора на формирование современной системы международных экономических отношений // Регіональна економіка – 2004. – № 2. – С. 142-153.

Врублевська О. Проблеми формування теоретичних засад економічної оцінки природних благ // Регіональна економіка. – 2004. – № 2., С. 154-165.

Гусаковская Е.Г. Экологические риски: страхование и учет // Бухгалтерский учет – 2006. – № 1 – С. 13-19.

История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с.

Історія економічних учень: Підручник: у 2 ч. – Ч. 1. / За ред. В.Д. Базилевича. 2-е вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 576 с.

Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 18-23.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 348 с.

Паламарчук В., Коренюк П. Становлення екологічного підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 6. – С. 29-32.

Репетто Р. Природные ресурсы в системе национальных счетов // В мире науки.– 1992. – № 8.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Сохнич А., Сохнич В. Економічні аспекти розвитку глобальної екології // Науковий світ. – 2005. – № 4. – С. 14-15.

Шевчук В.Я. та ін. Екологічний аудит: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Вища шк., 2000. – 344 с.

Экологический менеджмент: принципы и методы: Монографія / Под научн. ред. В.А. Лук’янихина. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2004. – 408 с.

Экологический учет для предприятий / Конференция ООН по торговле и развитию: Пер. с. англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 200 с.

Эндрес А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. – 2-е изд. – СПб., 2004. – С. 89-109.

Gray R.H. The Greening of the Accounting: The Profession after Pearce. The Chartered Association of Certified Accountants // Certified Research Report. – 1990 – № 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.