DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-215-225

VBM A RYNKOWA I KSIĘGOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W TWORZENIU BOGACTWA DLA AKCJONARIUSZY

Mieczyslaw Dudek, Piotr Mazurkiewicz

Анотація


W artykule zaprezentowano ogólne złożenia koncepcji VBM (Value Based Management). Przedstawiono księgowe (kosztowe), proste metody wyceny wartości przedsiębiorstwa takie jak: wartość księgowa, skorygowane aktywa netto oraz wartość likwidacyjną z uwzględnieniem ich zalet oraz wad. Szczególną uwagę poświęcono jednak złożonym metodom dochodowym, a zwłaszcza koncepcji EVA (Economic Value Added). W artykule pokazano, że dochodowe metody mają większe znaczenie od metod księgowych dla określenia Value Based Managment. Jednakże dla akcjonariuszy dla tworzenia obecnej wartości ich zbioru budżetowego, ostatecznie powinna się liczyć wartość rynkowa kapitału (firmy) a nie metoda wyceny. Kryzys pożyczek typu subprime na rynku kredytów hipotecznych pokazuje, że prawdopodobnie nie ma uprzywilejowanych, wyłącznych metod tworzenia wartości dla akcjonariuszy.

Ключові слова


firma; rachunkowość i wartość rynkowa spółki; VBM jako pojęcie; VBM podstawowe zasady; wartość rynkowa spółki kapitałowej; rynek kredytów hipotecznych; мetody tworzenia wartości dla akcjonariuszy

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Black, Wright P., Bachman J.E. (2000) W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC,Warszawa.

Boulos F., Haspeslagh, Noda T. (2001) Getting the value out of value – based management. INSEAD, Paryż.

Duliniec A. (2001) Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem (2003) red. Szczęsny W., Beck, Warszawa.

Machała R. (2001) Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa.

Marcinkowska M., (2000) Kształtowanie wartości firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Marsh, D.G. (1999) Making or breaking value, New Zealand Management, March.

Milbourn T. (2000) Urok EVA jako miary efektywności, w: Tajniki Finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkadach finansów, Liber Warszawa.

Monnery N. (2000) Przesłanki za zarządzaniem wartością, w: Tajniki finansów praktyczny przewodnik po fundamentach i arkadach finansów, Liber, Warszawa.

Knight J. (1998) Value Based Management, McGrow-Hill, New York

Stewart G.B. (1991) The Quest for Value, Harper Business, Nwe York

Wartość firmy a sektorowa atrakcyjność alokacji kapitałowej (2004) red. Bieliński J., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa.

Ostaszewski J. (2003) Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.