DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-112-118

ВИНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ЗА ОБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Миколаївна Вигівська

Анотація


У статті визначено види підприємницьких ризиків, які виникають в діяльності підприємств при здійсненні господарської діяльності. Встановлено перелік об’єктів бухгалтерського обліку, за якими виникають підприємницькі ризики. Окреслено ряд підприємницьких ризиків, які знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку.

Ключові слова


підприємництво; господарська діяльність підприємства; підприємницькі ризики; види підприємницьких ризиків; об`єкт бухгалтерського обліку; умови виникнення підприємницьких ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеев И.М. Финансовый и управленческий учет резервной системы предприятия в условиях риска и неопределенности: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / Воронежский государственный аграрный университет (ВГАУ) им. К.Д.Глинки. – Ростов н/Д, 2002 – 191 c.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.

Небильцова О.В. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій та шляхи зменшення валютного ризику в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т. – К., 1999. – 182 л.

Точилова В.А. Бухгалтерский учет и хеджирование рисков по фьючерсным контрактам и опционным сделкам: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.12.-Москва, 2001. – 245 c.

Чехларов И.Н. Счетоводно представяне на управлението на риска в дейността на съвременната банка // Научни трудове на УНСС. – Том 2. – 2005. – С. 217-274.

Шевелева Е.В. Налоговый риск в бухгалтерском учете предприятия: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / Казанский финансово-экономический інститут. – Казань, 2000 – 165 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.