DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-73-83

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛІНГУ

Наталія Степанівна Брохун

Анотація


Обґрунтовано та встановлено взаємозв’язок між системою бухгалтерського обліку та контролінгу. Визначено місце бухгалтерського обліку в системі контролінгу, а також можливість інтеграції системи бухгалтерського обліку й контролінгу.

Ключові слова


система бухгалтерського обліку; система контролінгу; місце обліку в системі контролінгу; інтеграція систем обліку і контролінгу

Повний текст:

PDF

Посилання


Абчук В.А. Азбука менеджера – СПб.: “СОЮЗ”, 1998. –117 с.

Бутинець Ф.Ф, Давидюк Т.В., Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 468 с.

Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

Карминський А.М, Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построение контроллинга в организациях / 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

Коваленко Е.В. Управление предприятием и контроллинг // Проблемы становления рыночной экономики информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур, – Тезисы II междунар.конфер. часть 1 Севастополь 2000. – С. 27-30.

Контроллинг. Пакет научно-методических документов по дисциплине. –Ялта: Рио КГГИ, 2005. – 153 с.

Лоханова Н.О. Концепції управлінського обліку і контролінгу в системі управління підприємством // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 16 – Львів: Лювівська комерційна академія, 2004 – 536 с.

Павликівська О.І., Папінко В.З. Контролінг – концепція стратегічного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету /Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 4(30). – С. 204-208.

Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. – Тернопіль,1997. – 146с.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. 1999. – 421 с.

Пушкар М.С., Пушкар Р.М Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. – Тернопіль, 2004. – 370 с.

Самофалов С.П. Контролінг у системі корпоративного управління //Науковий вісник ДАСОА. – 2003. – № 1. – С. 31

Сторожук О.В Застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств // Актуальні проблеми розвитку аудиту в сучасному інформаційному середовищі. 2006. – С. 57.

Справочник по аудиту / Под ред.Проф.Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”. Издательство ЭКМОС, 1999. – 432 с.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Монографія . – К: КНЕУ, 2004. – 268 с.

Хараман К.С. Контролінг – удосконалення системи управління витратами // Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” том II, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського., 2004. – 232 с.

Хан Дитгер / Хунгенберг Харальд. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированые концепции контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928с.: ил. – Пер. узд.:Dietger Hahn / Harald Hungenberg.PuK Wertorientirt Controllingkoncepte. – 6. Auflage. – Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2001. – 220 c.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. А.А. Туркача, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.