DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-216-225

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Оксана Вікторівна Олійник

Анотація


Визначено онтологічний та гносеологічний аспекти економічного аналізу, досліджено структуру (форми прояву) економічного аналізу за рівнями абстракції: аналіз як загальнонауковий метод пізнання, економічний аналіз як методологія дослідження економіки, економічний аналіз як прикладна функціональна наука, економічний аналіз як вид управлінської діяльності (як практична діяльність), економічний аналіз як інформаційна система \ процес, економічний аналіз як навчальний предмет.

Ключові слова


економічний аналіз як наука; структура економічного аналізу; філософські аспекти економічного аналізу як науки; онтологічний аспект економічного аналізу; гносеологічний аспект економічного аналізу; аналіз як загальнонауковий метод пізнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. Под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансыи статистика, 2006. – 536 с.

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984.

Басовський Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с. – (Высшее образование)

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524 с.

Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – 76 с. (на рус. и укр. языках)

Ковальченко И.Д. Методы исторического познания. – М., 1987.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.

Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

Мних Є.В. Методологічні рівні економічного аналізу Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 57 – С. 247-251

Петров Ю.А. Методологические проблемы теоретического познания. – М., 1986.

Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423 с.

Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Ракитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. – М.: 1982.

Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – 816 с.

Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. Киев – Москва: Ника-Центр, 2002. – 336 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. – К, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.