DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-3(33)-58-66

МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ірина Валеріївна Замула

Анотація


Ринок екологічно чистої продукції в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку, але має потенціал до подальшого розвитку, тому дослідження присвячене удосконаленню теоретичних, організаційних та практичних аспектів маркетингових досліджень у вказаній сфері. Окреслено поняття «екологічно чистої продукції» та нормативне регулювання виробництва й реалізації вказаної продукції. Доведено, що просування екологічно чистої продукції на ринок та забезпечення при цьому ефективності діяльності підприємства-виробника може бути досягнуте через застосування запропонованого механізму ціноутворення на продукцію, вироблену із дотриманням вимог концепції стійкого розвитку. Реалізація наведених пропозицій дозволить створити умови для забезпечення соціальної та продовольчої безпеки суспільства й окремої особи як члена суспільства.

Ключові слова


маркетингові дослідження; екологічно чиста продукція; ціноутворення; генетично модифіковані організми; стійкий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В.І. Артиш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infopressa.com/article-553.html.

Закон України від 12.05.1991 р.№ 1023-XII«Про захист прав споживачів» зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс}. – Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show1023-12?test=dCCMfOm7x

BWMUzYEZiHVRKLKHI4o.s80msh8Ie6.

Закон України від 31.05.2007 р. № 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, перевірці, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16.

Постанова від 18.02.2009 р. № 114 про «Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням» зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/114-2009-%D0%BF.

Черевко Г.В. Економіка природокористування / Г.В. Черевко, М.I. Яцків. – Л. : Світ, 1995. – 208 с.

Foods derived from modern biotechnology [Електронний ресурс].– Режим доступу :ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Biotech/Biotech_2003e.pdf.

ISAAA Brief 44-2012: Slides & Tables [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/44/pptslides/default.asp.

ISAAA Brief 46-2013: Executive Summary. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013 [Електроний ресурс]. – Режим доступу :http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/46/executivesummary/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.