DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-284-298

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Оксана Іванівна Савицька

Анотація


Було проаналізовано географічну структуру зовнішньоекономічної діяльності України протягом 2005–2014 років. Однією з основних цілей зовнішньоекономічної діяльності країни є нарощення економічного потенціалу і конкурентних переваг на світових ринках. Досягнення якої значною мірою залежить від політичної, економічної, соціальної діяльності регіонів. На прикладі одного з регіонів України проведено аналіз та прогноз зовнішньоторговельних відносин з країною-партнером. Сумська область має сильний виробничий і природно-ресурсний потенціал, що дозволяє реалізувати ефективну зовнішню політику. Був проведений аналіз експортно-імпортних операцій регіону. Проаналізовано зміни зовнішньоторговельних відносин за період з 2005 до 2014 років. Враховуючи довготривалі експортно-імпортні зв’язки з країною-партнером, було використано гравітаційну модель Я.Тінбергена та Х.Ліннемана для прогнозування зовнішньоторговельного обороту. Перелічені можливі варіанти розвитку подальших торгово-економічних відносин Сумської області з країною-партнером. Запропонована модель дає можливість не лише здійснити прогноз, а й проводити політику диверсифікації експортно-імпортних відносин, що зумовить швидку адаптацію на зовнішньому ринку вітчизняних товаровиробників.

Ключові слова


зовнішньоторговий оборот; товарообіг; експорт; імпорт; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Зовнішньоекономічна діяльність / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/.

Зовнішня торгівля товарами та послугами Сумської області у 2012 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України Головне управління статистики у Сумській області. – Суми, 2013. – 169 с.

Зовнішня торгівля Сумської області з Російською Федерацією у 2012 році : статистичний збірник / Державна служба статистики України Головне управління статистики у Сумській області. – Суми, 2013. – 112 с.

Гравітаційна модель / Словопедія [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/53/53395/362996.html.

Корнилюк Р. Нобелівська історія: батько економічних моделей/ Р.Корнилюк // Forbes Україна : інтернет-журнал. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://forbes.ua/ua/opinions/1396724-nobelivska-istoriya-batkoekonomichnih-modelej.

Полякова О.Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення європейського союзу / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 330–336.

Zhang J. A Gravity Model with Variable Coeficients: The EEC Trade with Third Countries /J.Zhang, G.Kristensen [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00913.x/pdf.

Бабецкая-Кухарчук О.А. Переход к рынку в России и его влияние на международную интеграцию / О.А. Бабецкая-Кухарчук, М.Морель ; Препринт WP2/2003/04. — М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с.

Валовий регіональний продукт / Головне управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=168&level=3.

Национальные счета : Федеральная служба государственной статистики [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts.

Размер номинального ВВП России: Ereport.ru мировая экономика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=grecia.

Андрєєва Г.І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 294 с.

Ускова Т.В. Прогнозирование торгово-економических отношений регионов СЗФО РФ с Республикой Беларусь / Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 3 (27). – 2013. – С. 97–104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.