DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-14-35

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ОЧІКУВАННЯ ІНВЕСТОРА ЗА РАХУНОК РЕЗЕРВІВ

Галина Валеріївна Берляк

Анотація


Проаналізувавши дослідження науковців, які стосуються оптимізації та мінімізації впливу ризику на стан інвестиційної безпеки підприємства, охарактеризовано методи, які використовуються в практичній діяльності. Встановивши суть кожного з методів, їх згруповано та визначено, що всі вони мають розглядатися у комплексі задля висвітлення інформації всебічно. На основі альтернативних інвестиційних рішень, наведених у дослідженнях, розраховано можливу суму резервів підприємства, яку можна використати на мінімізацію інвестиційного ризику. Результати розрахунку запропоновано відображати в аналітичному регістрі, що дозволило їх точно представити. Здійснені розрахунки дозволили встановити необхідну суму коштів, що потрібна для мінімізації інвестиційних ризиків. Запропоновано форми робочих документів аналітика. Застосування такої форми дозволить виявити відхилення від завданого плану та визначити резерви максимізації віддачі від того чи іншого інвестиційного проекту. Запропоновано морфологічну матрицю, що є узагальнюючою та містить у собі основні етапи управління ризиками інвестиційного проекту в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства. Вважаємо, що її використання на практиці дозволить логічно трансформувати можливі підходи до управління ризиками інвестиційної діяльності та спрямувати сформовані резерви на підвищення результативності інвестиційного проекту. Розрахунки та виявлені показники пропонуємо групувати та узагальнювати в запропонованих робочих таблицях аналітика (Регістр даних про ризики інвестиційного проекту, Розрахунок можливої суми використання зарезервованих коштів для мінімізації інвестиційного ризику), що дозволить наочно представити проведені дослідження та їх результати.


Ключові слова


економічний аналіз; інвестиційна безпека; резерви; інвестиційний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Brehmer В. The Psychology of Risk / В.Brehmer // В сборнике: Risk and Decisions ; Edited by W.T. Singletonand J.Hovden, Wiley, 1987.

Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска / П.Бернстайн ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 400 с.

Грачева М.В. Анализ проектних рисков : учеб. пособие / М.В. Грачева :. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 216 с.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любих активов / А.Дамодаран ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.

Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т.Коупленд, Т.Коллер, Дж.Муррин. – 3-е изд., перераб. и доп. ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.

Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ / Е.А. Кучарина. – СПб. : Питер, 2006. – 160 с.

Тэпман Л.Н Риски в экономике : учеб. пособие / Л.Н. Тэпман ; под ред. проф. В.А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.