DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-136-141

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

Ольга Анатоліївна Карпюк, Ганна Валеріївна Мамонова

Анотація


Стаття присвячена розробці математичної моделі розвитку ринку освітніх послуг Житомирщини на короткострокову перспективу. В якості математичних моделей прогнозування застосовано підхід до імітування ситуації на основі ланцюгів Маркова, а також метод екстраполяції даних.

Ключові слова


Житомирський регіон; ринок освітніх послуг регіону; економіко-математичне моделювання розвитку ринку послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєц В.М. Інноваційні перспективи України [монографія] / В.М. Геєц, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

Глинский В.В. Статистический анализ: учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное. /В.В.Глинский, В.Г. Ионин – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. – 264 с.

Данилишин Б.М., Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства: [монографія] / Данилишин Б.М., Куценко В.І., Остафійчук Я.В. – К.:ЗАТ “Нічлава”, 2005. – 328 с.

Діяльність підприємств сфери послуг Житомирської області [Текст]: стат.бюлетень / Голов.упр.статистики у Житомир. обл. – Житомир: Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2009. – 78 с.

Кратт О.А. Ринок послуг освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури: [монографія] / Кратт О.А.– Донецьк: ТОВ “Юго-Восток Лтд”, 2003. – 360 с.

Муравьева Н.Н. Разработка модели регулирования выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием с учетом потребностей экономики региона (на примере Волгоградской области) / Н.Н. Муравьева // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 36(129). – С. 47-53

Рязанцев С.В. Эффекты иностранной учебной миграции для России / С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная // Народонаселение. – 2009. – № 2(44). – С. 69-79

Ширяев А.Н. Вероятность: [в 2-х кн.] / Ширяев А.Н. – [4-е изд., переработ. и доп]. – М.: МЦНМО, 2007., кн. 1. – 552 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.