DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-54-60

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Саак Меружанович Гудратян

Анотація


Визначено підходи щодо класифікації активів в бухгалтерському обліку, проаналізовано доцільність поділу активів згідно з їх класифікації.

Ключові слова


бухгалтерський облік; активи в бухгалтерському обліку; класифікація активів; підходи до класифікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета / В.П. Астахов. – Издательский центр “МарТ”, 2000. – 416 с.

Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” / Ю.А. Бабаев, В.А. Бородин, Н.Д. Амаглобели; под ред. проф. Ю.А. Бабаев. – 4-е изд., перер. и доп. М.: 2005. – 304 с.

Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы / Под ред. И.П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.

Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 448 с.

Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинець. – 2-е. вид. доп. і перероб. – Житомир:ЖІТІ, 2000. – 640 с.

Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч.посіб./А.Г. Загородній, Г.О. Партин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 327 с.

Кизилова А.Н. Теория бухгалтерського учета: сборник задач и хозяйственных ситуаций: учебное пособие / под. ред. А.Н. Кизилова. – Москва: ИКЦ “МарТ”, 2004. – 304 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерсько-го обліку 2000 / Перекл. з англ. / За ред. С.Ф. Голова – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

Микитин В.М. Теория бухгалтерского учета : Курс лекцій / В.М. Никитин, Д.А. Никитина. – М.: Идательство “Дело и Сервис”, 1999. – 320 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / В.Г. Швець. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: Знання, 2006. – 325 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.