DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-357-364

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Ірина Валеріївна Супрунова, Лариса Гаврилівна Михальчишина

Анотація


Проведено критичний аналіз організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомого майна в Україні.


Ключові слова


нерухоме майно; операції з управління нерухомим майном; бухгалтерський облік операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХIV від 16.07.1999 р.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вiд 30.11.1999 № 291: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0893-99.

Кушина О. Управління нерухомістю: правові, податкові та бухгалтерські аспекти/ . О. Кушина //Багатогранний облік: операції з нерухомістю. – 2010. – №5. – С. 105-106.

Марушко Н.С. Деякі аспекти організації обліку залученого капіталу / Н.С. Марушко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. –№ 18.10 – С. 50-160.

Облікова політика підприємств та принципи її побудови / О.Т. Бровко, А.В. Непиталюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Economics/18176.doc.htm.

Ржаницына В.С. Довірче управління – вказівки є, а ясності немає/ В.С. Ржаніцина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=735&print=Y.

Ткачук Г.О. Оренда майна цілісного майнового комплексу: проблеми бухгалтерського обліку / Г.О. Ткачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2009_3/st11.pdf.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1309777145427360


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.