DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-418-424

МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

І. А. Юхименко-Назарук

Анотація


Досліджено господарські операції за етапами використання нерухомості, а також наведено пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського обліку.

 


Ключові слова


нерухомість; бухгалтерський облік нерухомості; господарські операції з використання нерухомості; методика бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуцька Л.Т. Проблеми нормативно-правового регулювання обліку інвестиційної нерухомості в Україні / Л.Т. Богуцька // Облік, аудит і аналіз. – 2008. - № 6. – С. 274 – 283. www.pdffactory.com.

Бурденко І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М. Бурденко // ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”. – 2010. - № 336. – С. 14-23.

Варенич О. Нові напрями бухгалтерського обліку нерухомості / О. Варенич, А. Шаповалова // Вісник КНТЕУ [Облік і аудит]. – 2009. – №1. – С. 88-94.

Голов С.Ф. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку “Інвестиційна нерухомість” у вітчизняному форматі (коментар до П(с)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”) / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 8-15.

Жежера М. Інвестиційна нерухомість: методи оцінки для відображення у фінансовій звітності // Бізнес бухгалтерія. – 2008. – № 29 (808) – С. 64-67.

Золотухін О. Основи обліку інвестиційної нерухомості: [Електронний ресурс] / О. Золотухін // Вісник податкової служби інвестиційної нерухомості. – 2009. – № 33. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ article/one/Oleksandr_7883255.html.

Капітальні інвестиції: на прикладі житлового будівництва в Україні [Текст] : монографія / К.В. Паливода. – К.: Знання, 2009. – 711 с.

Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість: бух облік, оподаткування, страхування, оформлення та реєстрація прав власності / О.І. Міронова. – Х.: Фактор, 2008. –448 с.

Пархоменко В. Інвестиційна нерухомість: методи оцінки для відображення у фінансовій звітності / В. Пархоменко // Бухгалтерія. – 2008. – № 29 (808). – С. 64-67.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr /info/instrbuh/psbu32.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh /psbu7.

Чалий І. Інвестиційна нерухомість: з чого розпочати / І.Чалий// Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2007. – № 47 (774). – С. 50-55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.