DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-346-351

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

Т. Я. Сенчук

Анотація


Висвітлено основні проблемні аспекти організації обліку витрат на дослідження та розробки на підприємстві, як складової функції управління. Запропоновано способи розподілу витрат за етапами дослідження та розробок.


Ключові слова


витрати підприємства; дослідження та розробки на підприємстві; організація обліку витрат на дослідження; способи розподілу витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Валуєв Б.І. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття: концептуальний аспект / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 12. – С. 30 – 35.

Житная И. П. Учет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы / И. П. Житная, М. Ю. Манухина // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2004. – № 3 (74). – С. 20 – 21.

Криштопа І.І. Облік витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи / І.І. Криштова: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67862.doc.htm.

Куцик П.О. Облік і контроль витрат за центрами відповідальності / П.О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Львів : вид-во “Коопосвіта”, 1999. – Вип. 6. – С. 254 – 258.

Куцик П.О. Організація контролю витрат в системі управління санаторно-курортними установами / П.О. Куцик, О. М. Чабанюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 143 – 149.

Нападовська Л.В. Управлінський облік : [монографія] / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 450 с.

Україна. Закон. Про наукову і науково-технічну діяльність : від 13.12.1991 № 1978-12, із змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Солодченко І. Нематеріальні активи / І. Солодченко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.dtkt.com.ua/show/3cid0119.html.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : [навч. посіб.] / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : [навч. посіб.] / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.