DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-14-27

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА І СИСТЕМА ЗНАНЬ

Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Висвітлюється сучасний стан теорії контролю і контрольної діяльності.


Ключові слова


господарський контроль; система знань; стан теорії контролю і контрольної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко И.П. Введение в счетную науку / И.П. Бабенко. – Спб., 1907.

Бауэр О.О. Мемуары к истории бухгалтерии и памятники священной старины / О.О. Бауэр. – М., 1911.

Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы, 1979. – 160 с.

Большая Советская Энциклопедия. – [3-е изд.] – Т. 20, 25.

Бутинець Т.А. Принципи господарського контролю: суперечності поглядів / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2009. – № 1(47). – С. 18-26.

Бутинець Т.А. Принципи контролю в новій економіці: необхідність застосування / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2009. – № 2 (48). – С. 21-27.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у Україні: Монографія / Ф.Ф. Бутинець. – [2-га част.] – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524 с.

Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Бутынец. – К.: 1976. – 108 с.

Бутинець Т.А. Межі дослідження фактів господарського життя / Т.А. Бутинець // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 червня 2010 р. – Луцьк, 2010. – 260 с. – С. 71.

Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлерстайн. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 176 с.

Галаган А.М. Счетоводство в его историческом развитии / А.М. Галаган – М-Л.: Госиздат, 1927 – 123 с.

Методологія соціально-економічного дослідження: [навч. посібн.] / В.І. Ганін Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б.; [пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Новиков А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – [издание второе]. – М.: “Эгвес”, 2006. – 488 с.

Руссиян И.П. Научное значение бухгалтерии / И.П. Руссиян // Счетоводство. – 1897. – № 10-16.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней: [учебн. пособие для вузов] / Я.В. Соколов. – М. ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Философия и методология науки / [под ред. В.И. Купцова]. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС. – 1996. – 396 с.

Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, али Баланс, счета и двойная запись / К.Ю. Цыганков. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.