DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-459-467

НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО: ОЦІНКА ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

Ірина Валеріївна Супрунова, Юрій Іванович Боярський

Анотація


Розглянуто питання оцінки та відображення в бухгалтерському обліку незавершеного виробництва.


Ключові слова


незавершене виробництво; оцінка та облікове відображення

Повний текст:

PDF

Посилання


Андросов А.М. Бухгалтерский учет / А.М. Андросов, Е.В. Викулова. – М.: Андросов, 2000. – 1024 с.

Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

Войтенко Т. Облік та інвентаризація незавершеного виробництва / Т. Войтенко, Н. Вороная, А. Свiрiденко // Спецвипуск газети “Податки та бухгалтерський облік”. – № 07 від 26 липня 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.buhgalter.com.ua/articles/details/4887.

Гаркавін Р. Інвентаризація незавершеного виробництва / Р. Гаркавін // Школа бухгалтера. – 2007. – № 6: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid01853.html.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Інструкціїя з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94.

Котляров Є. Незавершене виробництво: особливості оцінки та обліку / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. – 2008. – №48. – С. 53-59.

Миронова Ю.Ю. Облік незавершеного виробництва на підприємстві / Ю.Ю. Миронова // Науково-технічний збірник “Комунальне господарство міст”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eprints.kname.edu.ua/16754.

Мудра Л. Облік незавершеного виробництва / Л. Мудра // Баланс. – № 5. – 2009. – С. 40-46.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.