DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-414-422

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УКРАИНЕ

Юрий Леонидович Ренкас, Ирина Васильевна Саух

Анотація


Целью статьи является исследование гипотез о соответствии уровня оплаты труда в Украине теории постоянной потенциального прироста. Также в статье представлен анализ минимальной заработной платы, рассчитанной на основе теории человеческого капитала, и ее сравнение с размером минимальной заработной платы, установленной законодательством. С этой целью вводится соответствующая эконометрическая модель. Построенная модель подтверждает правильность определения размера основной заработной платы на основе теории человеческого капитала и может применяться для расчета соответствующих заработных плат работников.

Ключові слова


Украина; минимальная заработная плата; модель человеческого капитала; эмпирическое тестирование модели

Повний текст:

PDF

Посилання


Cieślak I. (2006), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego, rozprawa doktorska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.

Cieślak I., Dobija M. (2007), “Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego” (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24

Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

Dobija M. (2007), “Abstract Nature of Capital and Money”, [w], Linda M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, pp. 89-114, New York: Nova Science Publishers, Inc.

Dobija M. (2009), Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy, Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakуw, ss. 107-129

Dobija M.(red) (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kozioł W. (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Kozioł W. (2010), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 16, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kozioł W. (2010), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Kurek B. (2004), Culture Creating Function of Accounting, [w:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Cracow University of Economics.

Kurek B. (2007), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Kurek B. (2008), “The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA”, in I. Gуrowski (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw, ss. 375-392.

Sobczyk M. (2010), Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Sunder S. (1997), Theory of Accounting and Control, South – Western College Publishing, Cincinnati.

Ренкас Ю. (2010), Аналіз і оцінка мінімальної заробітної плати в Україні на основі теорії людського капіталу, Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін: матеріали та тези виступів ІХ-ї міжнародної наукової конференції. – / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. – Житомир: ЖДТУ. – 372 с. – С. 195-199.

Ренкас Ю. (2011), Розмір економічної сталої потенційного зросту та встановлення за її допомогою мінімальної заробітної плати для України, [в печати].

Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” від 20.10.2009 року № 1646-VI. http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/T091646.html

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.