DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-70-76

ОЦІНКА ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Юрій Іванович Боярський

Анотація


Визначено можливі методи та способи оцінки залишків незавершеного виробництва та фактори, які впливають на їх вибір підприємством.

 


Ключові слова


незавершене виробництво; оцінка залишків незавершеного виробництва; методи та способи оцінки залишків

Повний текст:

PDF

Посилання


Боярський Ю.І. Способи оцінки незавершеного виробництва / Ю.І. Боярський // Зимові читання , присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: збірник тез Восьмої всеукраїнської наукової конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 140 с.

Боярський Ю.І. Проблемні питання оцінки незавершеного виробництва / Ю.І. Боярський // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева:збірник тез та текстів виступів на Восьмій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову, 24-25 лютого. – Ж.: ЖДТУ, 2010, – 256 с.

Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / П.В. Іванюта., О.П. Лугівська. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

Лінник М.В. Вдосконалення методик обліку і оцінки незавершеного виробництва на підприємствах швейної промисловості / М.В. Лінник // Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення і напрями подальшого розвитку: тези та тексти виступів VI-ої Міжнародної наукової конференції. – Ж.: ЖДТУ, 2007. – 264 с.

Миронова Ю.Ю. Облік незавершеного виробництва на підприємстві / Ю.Ю. Миронова // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.eprints.kname.edu.ua/16754/1/228-234_Миронова_ЮЮ.pdf.

Смірнова І.В. Облік незавершеного виробництва у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності / І.В. Смірнова // Економіка: проблеми теорії та практики [Міжвузівський збірник наукових праць]. Випуск 21. Дніпропетровськ, 2000. – 99 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.