DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-349-353

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ірина Володимирівна Титаренко

Анотація


У статті розглянуто організацію інформаційного забезпечення, як основного засобу загальної системи управління. Удосконалення процесу інформаційного забезпечення за допомогою обраних методів забезпечить ефективне управління.

Ключові слова


підприємство; система управління підприємством; інформаційне забезпечення процесу управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Босак І.П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І.П. Босак, Є.М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193–195.

Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата – К.: Знання, 2006. – 463 с.

Денисенко М.П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – С. 19 – 24.

Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: учеб. пособие / Друкер Питер Ф. – М.: Изд. Дом “Вильяме”, 2000. – 272 с.

Економічний аналіз : навч. посібник / [М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.]; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – [Вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.

Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. / [Батюк А.Є., Двуліт З.П., Обельовська К.М. та ін.]. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-захід”, 2004. – 520 с.

Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України / В. Іванова // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 61 – 63.

Козак В.Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу / В.Г. Козак // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – С. 66 – 70.

Мних Є. Критерії досконалості систем бухгалтерського обліку і аудиту в Україні / Є. Мних // Тези доповідей за результатами міжнародної науково-практичної конференції “Концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”. Частина 1. – Київ – КНТЕУ, 2005. – С. 102-109.

Оптнер С.Л. Системный анализ решения деловых и промышленных проблем / Оптнер С.Л. – М.: Советское радио, 1969. – 216 с.

Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / Петленко Ю.В. – К.: Кондор, 2007. – 298 с.

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: Монографія / Петренко С.М. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Череп А.В. – К. : Кондор, 2005. – 160 с.

Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник / Чумаченко М.Г. - Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.