DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-1(19)-178-183

ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Світлана Іванівна Здан (Мельник)

Анотація


Розкрито роль рентного доходу як чинника забезпечення достовірності бухгалтерського обліку, визначено основні проблеми обліку рентного доходу, окреслено можливі підходи для їх вирішення.


Ключові слова


промислове підприємство; рентний дохід; облік рентного доходу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар В. Земельна реформа... за законами Хаммурапі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2080/59683/

Будзяк В.М., Будзяк О.С. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві // В.М. Будзяк, О.С. Будзяк / Економіка АПК 2009, №4. – С. 12-16.

Кваснюк Б.Є. Рента і рентні відносини в Україні / Б.Є. Кваснюк // – 2004. – № 3. – С. 9-13.

Кулаковський Ю.П. Управління земельними ресурсами міста (на прикладі м. Києва): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 [Електронний ресурс] / Ю.П. Кулаковський; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2006. – 22 с.

Параскевич Л.В. Проблеми обліку фінансового результату промислового підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/123.pdf

Постанова КМУ Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" (Національний стандарт N 2, п. 2) від 28 жовтня 2004 р. N 1442 м. Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kapitalizator.com/rentnyy-dohid-zemelna-renta

Слюсаренко О.М. Економіко-організаційні засади екологізації міського землекористування: автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / О.М. Слюсаренко; НАН України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних дослід. НАН України. – О., 2009. – 19 с.

Слюсаренко О.М. Сталий розвиток міських територій як парадигма екологізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=6231&start=3

Третяк A.M. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування / А.М. Третяк, В.М. Другак. – К.: ЦЗРУ, 2003. – 337 с.

Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов (доповідь) / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 4-18.

Ярмоленко В.П.Земля як власність без ілюзій і догм / В.П. Ярмоленко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 3 (6). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 408 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.