DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-493-502

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Сергій Вікторович Тарасенко

Анотація


Досліджено особливості системи управління діяльністю судноплавної компанії на основі ефективного використання економічного потенціалу галузі. Обґрунтовано особливості впливу галузевих специфічних рис на систему правління судноплавної компанії та її інформаційних підсистем.

Ключові слова


судноплавна компанія; система управління; економічний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л.И. Анализ эффективности деятельности предприятия / Л.И Абалкин. – М.: Финансы и статистика, – 1987. – 191 с.

Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф. науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Босак О.М. Транспортний потенціал України: сучасний стан, проблеми та перспективи / О.М. Босак // .,..

Бутко М.П. Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України [Електронний ресурс] / М.П. Бутко, Н.О. Алєшугіна // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – Режим доступу: ,,,,,

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 // Редкол.: …С.В. Мочерний (відп. ред) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера // За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, ТзОВ “Книгодрук”, 2000. – 704 с.

Крисько С.Л. Направления развития морских транспортных предприятий черноморского региона // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / С.Л. Крисько. – Одеса. – 2010. – № 31. – С. 239-250

Львіська К.А. Сутність та особливості управління економічним потенціалом підприємства // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.1. – 336 с.

Наврозова Ю.А. Оценка дифференциации фрахтового рынка черноморско-азовского бассейна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / Ю.А. Наврозова. – Одеса. – 2011. – № 36. – С. 132-147, С. 132

Онищенко С.П. Моделювання рішень у системі маркетингу судноплавних компаній: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н.. Спеціальність: 08.03.02. – “Економіко-математичне моделювання”. – Одеса: Одеський державний морський університет. – 2000. – 20 с.

Свистун І.І. Аналіз розвитку морського транспорту в Україні / І.І. Свистун, С.О. Тульчинська. [Електронний ресурс]. Режим доступу: probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-39.pdf

Суднобудування України // Анкор Одеса [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ankor-odessa.com.ua/ua/articles/shipbuilding_ua/

Хололоденко А.М. Взаємозв’язок розвитку макроекономіки та транспортної галузі // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / А.М. Холоденко, Н.Ю. Степанюк. – Одеса. – 2011. – № 35. – С. 54-66

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: Инфа-М, 2006. – 654 с.

Шумлянская О.И. Подходы к оценке гибкости функционирования судоходных предприятий // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. – Одеса: Астропрінт. – 1999. – С. 98-100

Экономические методы регулирования воспроизводства основных фондов [под ред. А.А. Малытина]. – М.: Экономика, 1992. – 381 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.