DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-424-431

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Галина Адамівна Римар

Анотація


У статті розглянуто склад витрат за будівельним контрактом та їх класифікацію, здійснено порівняння положень національних та міжнародних стандартів.

Ключові слова


витрати за будівельним контрактом; МСФЗ; П(С)БО

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник / Голов С.Ф., Костюченко В.М. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

Жук В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 16-22.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

Коршикова О.В. Забезпечення бухгалтерського обліку доходів та витрат в умовах застосування МСФЗ в контексті вимог Податкового кодексу / О.В. Коршикова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2012. – № 1 (17), Том 1. – С. 239-247.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансової звітності”. IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 “Будівельні контракти”. IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_017

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0397-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1991 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0433-01

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706 Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-%D0%BF

Шишина А.О. Стратегія застосування МСФЗ в Україні [Електронний ресурс] / А.О. Шишина // Publishing house Education and Sciebce s.r.o. Новости передовой науки. Экономические науки. – 2009. – № 15. – Режим доступу до джерела: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46739.doc.htm

Обермейстер А. Расходы в US GAAP [Електронний ресурс] / А. Обермейстер // GAAP.RU теория и практика управленческого учета. – 2006. – Режим доступу до джерела: http://gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_rus/023.asp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.