DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-292-298

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


Досліджено коло суб’єктів, відповідальних за організацію та ведення бухгалтерського обліку в ліквідаційний період підприємства. Виділено перелік порушень, пов’язаних з ліквідацією та банкрутством, за якими ці суб’єкти можуть бути притягнуті до відповідальності.

Ключові слова


відповідальність; організація бухгалтерського обліку; ведення обліку; ліквідація; банкрутство

Повний текст:

PDF

Посилання


Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади; дис. кандидата економ. наук: спец. 08.06.04 / Войналович Олена Петрівна. – Житомир, 2006. – С. 305.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-IV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. – М., 1994. – с. 17.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/80731-10

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом від 14.10.2011 № 3176/5 Міністерства юстиції України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 № 1196/19934 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1196-11

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 № 15 “Про судову практику в справах про банкрутство” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://document.ua/pro-sudovu-praktiku-v-spravah-pro-bankrutstvo-doc10419.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.