DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-182-189

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська

Анотація


Розглянуто питання організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій вчастині формування Наказу про облікову політику підприємства.

Ключові слова


фінансові інвестиції; фінансові вкладення; облікова політика підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Я.Д. Крупка; Терноп. акад. народ. госп-ва. – Т., 2002. – 32 с. – укp.

Бійовська Л.І. Облікова політика відображення операцій з векселями на підприємствах [Електронний ресурс]/ Л.І. Бійовська, Р.В. Дикан // Буковинська державна фінансова академія, 2010. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 9_DN_2010/Economics/61945.doc.htm

Коваль Н.І. Методика бухгалтерського обліку фінансових вкладень [Електронний ресурс]/Н.І. Коваль//Вісник Сумського національного аграрного університету Серія “Фінанси і кредит”, 2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/FiK/2010_1/18Koval.pdf

Комлик М.О. Розвиток ринку фінансових інвестицій в Україні. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. – Черкаси:ЧДТУ, 2003.-292 с.

Макарова Н.Н. Современные концепции формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета: монография / Н.Н. Макарова. – М:Финансы и статистика, 2009.-152 с.

Облікова політика ВАТ “Металургiйний комбінат” Азовсталь” [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://tables.finance.ua/ua/emitents/show/~/00191158/2005/4

Облікова політика ВАТ “Крименерго” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investor.ua/company/about-KREN.html

Облікова політика ПАТ “Вінницягаз” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vingaz.com/web/vingaz/vingaz.nsf/web_alldocs/DocHMDVT

Облікова політика ПАТ “СТАЛЬ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.luganskstal.com/emitents/reports/year/2011/14_bus_text

Облікова політика ПАТ Луганськдiпрошахт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lgh.com.ua/download/stock/opbtext.frx.pdf

Облікова політика ПАТ “Лубнигаз” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lubnygaz.pat.ua/emitents/reports/year/2011/14_bus_text

Облікова політика ПАТ “Керамік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%9

Облікова політика “Черкаський приладобудівний завод” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pribor.ck.ua/images/public/zvit2012/ rik/zvit_2011.pdf

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00

Хрущ Н.А. Методи оцінки фінансових інвестицій залежно від їх виду / Н.А. Хрущ, О.М. Семенюк// Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6, Т.1. – с. 196-199.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.