DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-77-82

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ВИЗНАННІ ДОХОДІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ

Юлія Володимирівна Борисейко

Анотація


Надано пропозиції щодо усунення податкових різниць в частині визнання доходів підприємства, спрямовані на гармонізацію вимог Податкового кодексу України та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Ключові слова


постійні податкові різниці; тимчасові податкові різниці; доходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Дем’яненко М.Я. Щодо уніфікації бухгалтерського та податкового обліку / М.Я Дем’яненко // Міжнародна науково-практична конференція “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” – Київ, 2003. – С. 9-10.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: науч. докл. / Г.Г. Кирейцев. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – 76 с.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” № 1021 від 11.08.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/z1010-11.

Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці” № 27 вiд 25.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: дис. … доктора екон. наук: 08.06.04 / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 422 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.