DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-2(23)-454-460

ПРОЦЕС ПРОЯВИ ПОТЕНЦІАЛУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ірина Вікторівна Гречина

Анотація


Досліджено проблему визначення процесу прояви потенціалу взаємодіючих процесів економічної системи відповідно до закону організованості та ідеї доцільності у рамках розвитку науки енвіроніки та філософії можливого. Простежено взаємозв’язок стадій життєвого циклу підприємства з основними напрямами потенціації модальностей економічної системи. Визначені основні складові потенціалу взаємодіючих зв’язків економічної системи з метою подальшої розробки концептуальних напрямків його потенціалогічного аналізу.

Ключові слова


потенціал; економічна система; потенціал економічної системи; методи; потенціалогічний аналіз; принципи; принцип модальності; принцип потенціації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гречина І.В. Сутність категорії “модальність” при дослідженні потенціалу економічних систем [Текст] / І.В. Гречина// Економічний аналіз: зб. наук. пр. – Тернопіль: ТНЕУ: Вид-во “Економічна думка”, 2011. – Вип. 8, ч.1. – С. 54-58.

Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 [Текст] / Є.В. Лапін. – Харків, 2006. – 432 с. с. 31

Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука [Текст] / А.А. Богданов. – в 2-х книгах.– кн.1.– М.: Экономика, 1989.–304 с.

Белопольский Н.Г. Энвироника – наука будущего развития человечества [Текст] / Н.Г. Белопольский. – 3-е изд., перераб. и доп. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк 2007. – 436 с.

Макрс К. Капитал [Текст] /К. Маркс., Ф. Энгельс. – т. II. Соч., т. 24. М.: Политиздат, 1984. – с. 43-44.

Краснокутська Н.С. Пріоритети формування та розвитку потенціалу торговельного підприємства на різних стадіях його життєвого циклу [Текст] / Н.С. Краснокутська// Механізм регулювання економіки, 2010, № 1. С. 136 – 145.

Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств/ С. Іщук// Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 48-56

Дуда С.Т. Аналіз виробничого потенціалу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства/ Дуда С.Т., Герега Х.М.// Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. С. 134-137, Библиогр.: с. 136.

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства /А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова / за ред. проф. Н.М. Ушакової. – К. : Вид-во “Хрещатик”, 1999. – 800 с., С. 77


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.