DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-343-356

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Олеся Анатоліївна Сизоненко

Анотація


Досліджено сутність та класифікацію інтерактивних методів навчання. Доведено ефективність використання інтерактивних методів навчання як дієвого способу підготовки облікових фахівців. Запропоновано модель, яка допомагає здійснювати цілеспрямований вибір відповідних інтерактивих методів навчання для формування складного комплексу професійних  компетенцій, необхідних фахівцям з обліку нової генерації.


Ключові слова


інтерактивні методи навчання; фахівці з обліку нової генерації; активізація навчальної діяльності; класифікація інтерактивних методів навчання; професійні компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Психология и педагогика / К.А. Абульхамова, Н.В. Васина, Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина. – М. : Совершенство, 1998. – 537 с.

Безручук С.Л. Необхідність, проблеми і шляхи формування критичного мислення студентів університету при викладанні облікових дисциплін / С.Л. Безручук // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 22–24.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – С. 81.

Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька // Дивослово. – 2005. – № 2. – 519 с.

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный анализ / А.А. Вербицький. – М., 1993. – 215 с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

Генералова Н.В. Новые образовательные технологии в преподавании бухгалтерских дисциплин в условиях экономических изменений / Н.В. Генералова // Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін : матеріали та тези виступів ІХ-ї міжнар. наукової конференції. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 372 с.

Голубцова І.А. Впровадження інтерактивних технологій / І.А. Голубцова // Організація навчально-виховного процесу. – 2007. – № 9. – С. 159–174.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Интор, 1996. – 517 с.

Кларин М.В. Инновации в обучении: Метафоры и модели: анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 83 с.

Комаров В.Ф. Управленческие имитационные игры и АСУ / В.Ф. Комаров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 234 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 437 с.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М. : Просвещение, 1981. – 165 с.

Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В.І. Лозова. – Харків : «РЦНІТ», ХДПУ, 2000. – 175 с.

Луцик Г.Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання у педагогічних коледжах / Г.Г. Луцик // Нові технології навчання. – 2008. – № 53. – 46 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.

Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории / М.И. Махмутов. – М. : Педагогика, 1975. – 367 с.

Сластин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластин, Л.С. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 224 с.

Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин. – М. : Высшая школа, 1991. – 176 с.

Уиддет С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд ; пер. с англ. Н.Друговейко. – М. : Издательство ГИППО, 2008. – 228 с.

Framework for International Education Standards for Professional Accountants, IFAC, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifac.org/publications-resources/framework-international-education-standards-professional-accountants.

Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця / Л.В. Чижевська. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 504 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.