DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-16-35

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ

Ірина Миколаївна Вигівська, Любов Ярославівна Шевченко

Анотація


Проаналізовано сучасний стан організації бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу корпорацій, виявлено проблеми в даному напрямі дослідження. Розроблено організаційну модель обліку ресурсного потенціалу в умовах побудови інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи корпорації, окреслено напрями облікової регламентації ресурсного потенціалу.


Ключові слова


ресурси; ресурсний потенціал (РП); корпорація; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с.

Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посібник / В.М. Гужва. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.

Гушко С.В. Управлінські інформаційні системи : навч. посібник / С.В. Гушко, А.В. Шайкан. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 320 с.

Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита / В.П. Загородний. – К. : А.С.К., 1998. – 768 с.

Євдокимов В.В. Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація : автореф. дис. ... докт. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / В.В. Євдокимов. – Ж., 2011. – 37 с.

Євдокимов В.В. Ефективність впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку у корпораціях / В.В. Євдикомов, Ю.Д. Довгаль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/.

Євтушевський В.А. Стратегія корпоративного управління / В.А. Євтушевський, К.В. Ковальська. – К. : Знання, 2007. – 287 с.

Емуранов Г.В. Комплексная авоматизация бухгалтерського учета в промышленности / Г.В. Емуранов. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 143 с.

Информационные системы бухгалтерского учёта : учебник / В.И. Подольский, В.В. Дик, А.И Уринцов ; под ред. В.И. Подольского. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 319 с.

Шуремов Е.Л. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учёта, анализа, аудита : учеб. пособие / Е.Л. Шуремов, Э.А. Умнова, Т.В. Воропаева. – СПб. : Перспектива, 2001. – 363 с.

Хотяшов Э.И. Проектирование машинной обработки экономической информации : учебник / Э.И. Хотяшов. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 212 с.

Панков В.В. Автоматизированный учёт на предприятиях по поставкам продукции / В.В. Панков. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 175 с.

Кутер М.И. Теория и принципи бухгалтерського учёта : учеб. пособие / М.И. Кутер. – М. : Финансы и статистика, Экспертное бюро, 2000. – 544 с.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский учёт в условиях совершенствования хозяйственного механизма / В.Б. Ивашкевич. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 175 с.

Палий В.Ф. АСУ и проблемы в теории бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 224 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку : монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне : УДУВГП, 2002. – 182 с.

Щирба М.Т. Концепція управлінського обліку в Україні / М.Т. Щирба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/inek/2012_3/ 140.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.