Інтернет речей в бухгалтерському обліку: бібліометричний аналіз

Автор(и)

  • Марія Григорівна Березівська Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2175-6731
  • Наталія Степанівна Стойка Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7494-4333

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-3-10

Ключові слова:

Інтернет речей; бухгалтерський облік; бібліометричний аналіз; Web of Science; VOSviewer; Індустрія 4.0

Анотація

На сьогодні спостерігається розвиток Четвертої промислової революції (Індустрія 4.0), яка є викликом для сучасного бізнесу, що зумовлює необхідність дослідження тенденцій розвитку бухгалтерського обліку на основі застосування Інтернету речей. У дослідженні використано бібліометричний, структурний, кластерний та графічний аналіз, а також методи візуалізації публікаційної активності вчених щодо Інтернету речей в бухгалтерському обліку за даними платформ Web of Science та за допомогою програмного забезпечення VOSviewer. На основі дослідження великої кількості наукових публікацій, присвячених тематиці Інтернету речей, за такими напрямами аналізу, як публікаційні категорії, динаміка публікацій, типи організацій, активність авторів, видавничий рейтинг, країни-лідери публікаційної активності, цитованість статей, кластеризація термінів і цитованих авторів охарактеризовано та візуалізовано бібліометричне поле цього поняття. Досліджено найбільш цитовані статті, які спрямовані на виявлення тенденцій розкриття та подальшого моніторингу тематики Інтернету речей в бухгалтерському обліку, та проаналізовано публікаційну активність авторів.

Посилання

Орлов І. Організація бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки / І.Орлов // Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. – 2022. – № 1. – С. 265–274.

Пилипенко А.А. Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції / А.А. Пилипенко, А.В. Тирінов // Бізнес Інформ. – 2022. – № 5. – C. 92–99.

Тенденції в дослідженні відповідального інвестування в контексті сталого розвитку: бібліометричний аналіз / N.Bulavinova, I.Burdenko and other // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2021. – № 7 (3). – С. 179–199.

Altynpara E. Integrating The Industrial Internet Of Things: The Benefits And Challenges / E.Altynpara // Forbes. – 2021 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/01/integrating-the-industrial-internet-of-things-the-benefits-and-challenges/?sh=10a01266306f.

Muravskyi V. Accounting and Cybersecurity : monograph / V.Muravskyi ; scientific editor Z.-M. Zadorozhnyi. – Seattle, USA : KDP, 2021. – 200 p.

Cao H. Research on Future Accounting Information System in the Internet of Things Era / H.Cao, Z.Zhu // IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering. – 2012. – Р. 741–744.

A comprehensive study of cyber security attacks, classification, and countermeasures in the internet of things / Md Alimul Haque, Shameemul Haque and other // Handbook of Research on Digital Transformation and Challenges to Data Security and Privacy. – IGI Global, 2021. – P. 63–90.

Internet of things (IoT) security threats and concerns worldwide as of late 2019 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.statista.com/statistics/1202640/internet-ofthings-security-concerns/.

Lehenchuk S. Protection of Accounting Data in the Conditions of Using Internet of Things: Problems and Prospects of Accounting Digitalization / S.Lehenchuk, M.Horodysky, N.Maistrenko // Accounting and Finance. – 2021. – № 1. – Р. 12–19.

Aslanertik B.A. Comprehensive Framework for Accounting 4.0: Implications of Industry 4.0 in Digital Era / B.Aslanertik, B.Yardimci // Blockchain Economics and Financial Market Innovation. – 2019. – P. 549–563.

Список використаної літератури:

Orlov, I. (2022), «Organizacija buhgalters'kogo obliku v umovah cyfrovizacii' ekonomiky», Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, No. 1, pp. 265–274.

Pylypenko, A.A. and Tyrinov, A.V. (2022), «Systemna paradygma organizacii' buhgalters'kogo obliku v umovah chetvertoi' promyslovoi' revoljucii'», Business Inform, No. 5, рр. 92–99.

Bulavinova, N., Burdenko, I. et al. (2021), «Tendencii' v doslidzhenni vidpovidal'nogo investuvannja v konteksti stalogo rozvytku: bibliometrychnyj analiz», Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol. 7, No. 3, pp. 179–199.

Altynpara, E. (2021), «Integrating The Industrial Internet Of Things: The Benefits And Challenges», Forbes, [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/01/integrating-the-industrial-internet-of-things-the-benefits-and-challenges/?sh=10a01266306f

Muravskyi, V. (2021), Accounting and Cybersecurity, monograph, in Zadorozhnyi, Z.-M. (ed.), KDP, USA, Seattle, 200 p.

Cao, H. and Zhu, Z. (2012), «Research on Future Accounting Information System in the Internet of Things Era», IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering, pp. 741–744.

Haque, Md Alimul, Haque, Shameemul, et al. (2021), «A Comprehensive Study of Cybersecurity Attacks, Classification, and Countermeasures in the Internet of Things», Handbook of Research on Digital Transformation and Challenges to Data Security and Privacy, IGI Global, pp. 63–90.

Statista (2019), Internet of things (IoT) security threats and concerns worldwide, [Online], available at: https://www.statista.com/statistics/1202640/internet-ofthings-security-concerns/

Lehenchuk, S.F., Horodyskyi, M.P. and Maistrenko, N.M. (2021), «Protection of accounting data in the conditions of use of the Internet of things: problems and prospects of signing accounting», Accounting and finance, No. 1, pp. 12–19.

Aslanertik, B.A. and Yardimci, B. (2019), «A Comprehensive Framework for Accounting 4.0: Implications of Industry 4.0 in Digital Era», Blockchain Economics and Financial Market Innovation, Springer, Switzerland, pp. 549–563.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Березівська, М. Г., & Стойка, Н. С. (2023). Інтернет речей в бухгалтерському обліку: бібліометричний аналіз. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 3–10. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-3-10

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ