DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-87-93

Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів

Ольга Вікторівна Усатенко

Анотація


Досліджено питання аналізу доходності венчурної діяльності венчурних фондів, які об'єднують різні види інвесторів і таким чином дозволяють їм отримувати переваги інвестування в результаті концентрації  всіх фінансових ресурсів. На підставі проаналізованих підходів науковців щодо оцінки доходності інвестиційної діяльності різноманітних суб'єктів господарювання, визначені оптимальні показники для економічного аналізу венчурної діяльності венчурних фондів, які суттєво будуть сприяти обґрунтуванню управлінських рішень з приводу управління венчурними інвестиціями. Тобто, оцінювати доходність венчурної діяльності венчурних фондів запропоновано за основними чотирма показниками, які використовують для визначення ефективності інвестицій: чистий приведений дохід; індекс доходності, період окупності; внутрішня норма доходності. Проведено аналіз дохідності венчурної діяльності венчурних фондів, які знаходять під управлінням однієї компанії з управління активами. Таким чином можливо оцінити не тільки дохідність ризикової діяльності венчурних фондів, а також ефективність управління КУА.


Ключові слова


аналіз; дохідність; венчурна діяльність; венчурний фонд; інвестиції; інвестори; інноваційні ризикові проекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Legenchuk, S. (2016), «Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system», Економічний часопис-ХХІ, Vol. 156, No. 1–2, pp. 112–115.

Ovdij, L.I. and Nekrasova, Ja.A. (2009), «Ocinka investycijnoi' pryvablyvosti pidpryjemstva za dopomogoju statystychnyh modelej», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 2, No. 4, pp. 184−188.

Duka, A.P. (2005), Investuvannja, VPC «Kyi'vs'kyj universytet», Kyi'v, 171 p.

Kramarenko, G.O. (2009), Finansovyj menedzhment, 2nd ed., Centr uchbovoi' literatury, Kyi'v, 520 p.

Hobta, V.M. and Mjeshkov, A.V. (2009), «Formuvannja ta pidvyshhennja investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja», Naukovi praci Donec'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Serija Ekonomichna nauka, in Djemjent'jev, V.V. (ed.), DVNZ «DonNTU», Donec'k, Vyp. 37–3, pp. 15–21.

Copeland, T., Koller, T. and Murrin, J. (2008), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, New York.

Sharp, U., Aleksander, G. and Bjejli, Dzh. (2007), Investicii, Translated from English, INFRA, Moskva, 1027 p.

Blank, I.A. (2001), Investicionnyj menedzhment, Jel'ga-N, Nika –Centr, Kiev, 448 p.

Blank, I.A. (2001), Osnovy investicionnogo menedzhmenta, Vol. 1, Jel'ga – N, Nika-Centr, Kiev, 536 p.

Chervan'ov, D.M. (2003), Menedzhment investycijnoi' dijal'nosti pidpryjemstv, Znannja – Pres, Kyi'v, 622 p.

Carjov, V.V. (2004), Ocenka jekonomicheskoj jeffektivnosti investicij, Piter, Sankt-Peterburg, 464 p.

Peresada, A.A. (1996), Osnovy investicionnoj dejatel'nosti, «Izd-vo Libra» OOO, Kiev, 344 p.

Nesvetaev, Ju.A. (2003), Jekonomicheskaja ocenka investicij, MGIU, Moskva, 163 p.

Vilenskij, P.L., Livshic, V.N. and Smoljak, S.A. (2004), Ocenka jeffektivnosti investicionnyh proektov: teorija i praktika, Delo, Moskva, 888 p.

Lipsic, I.V. and Kossov, V.V. (2011), Investicionnyj analiz. Podgotovka i ocenka investicij v real'nye aktivy, INFRA-M, Moskva, 320 p.

Degtjarenko, V.N. (1997), Ocenka jeffektivnosti investicionnyh proektov, «Jekspertnoe bjuro-M», Moskva, 144 p.

Gojko, A.F. (1999), Metody ocinky efektyvnosti investycij ta priorytetni naprjamky i'h realizacii', VIRA-R, Kyi'v, 320 p.

Mamotenko, D.Ju. (2008), «Ocinka efektyvnosti investycijnyh proektiv 209», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 628, pp. 209–216.

«Oblikova ta faktychna stavka kredytuvannja Nacional'nogo banku Ukrai'ny», available at: http://www.bank.gov.ua

«Depozyty», available at: http://tables.finance.ua/ru/credit_deposit/deposit#app-tabloid/client=nat&sort=0.1

«Informacija shhodo obligacij zovnishn'oi' derzhavnoi' pozyky ta derzhavnyh deryvatyviv, shho perebuvajut' v obigu», available at: http://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-oblihatsii- zovnishnoi- derzhavnoi –pozyky

«Profesijna ocinochna kompanija», available at: http://proocenka.ru/

Usatenko, O.V. (2015), «Oblik vytrat venchurnogo pidpryjemstva v zalezhnosti vid stadij jogo zhyttjevogo cyklu», Oblik i finansy, No. 2, pp. 59–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_2_10

Poguda, N.V. (2011), «Vnutrishnja norma prybutkovosti u systemi instrumentiv derzhavnogo upravlinnja investycijno-innovacijnoju dijal'nistju», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 2, pp. 14–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Legenchuk S. et al. Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system / S.Legenchuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – Т. 156. – № 1–2. – С. 112–115.
 2. Овдій Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства за допомогою статистичних моделей / Л.І. Овдій, Я.А. Некрасова // Вісник Хмельницького національного університету. − 2009. – Т. 2. − № 4. – С. 184−188.
 3. Дука А.П. Інвестування / А.П. Дука. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 171 с.
 4. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Крамаренко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
 5. Хобта В.М. Формування та підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / В.М. Хобта, А.В. Мєшков // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Економічна наука / за заг. ред. В.В. Дємєнтьєва. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ». – Вип. 37–3. – 2009. – С. 15–21.
 6. Copeland T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies / T.Copeland, T.Koller, J.Murrin. – New York : Wiley, 2008.
 7. Шарп У. Инвестиции / У.Шарп, Г.Александер, Дж.Бэйли ; пер. с англ. – М. : ИНФРА, 2007. – 1027 с.
 8. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Эльга-Н ; Ника –Центр, 2001. – 448 с.
 9. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1 / И.А. Бланк. – К. : Эльга – Н ; Ника-Центр, 2001. – 536 с.
 10. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств / Д.М. Черваньов. – К. : Знання – Прес, 2003. – 622 с.
 11. Царёв В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царёв. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.
 12. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности / А.А. Пересада. – К. :«Изд-во Либра» ООО, 1996. – 344 с.
 13. Несветаев Ю.А. Экономическая оценка инвестиций / Ю.А. Несветаев. – М. : МГИУ, 2003. – 163 с.
 14. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. М. : Дело, 2004. – 888 с.
 15. Липсиц И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы : учебник для бакалавров / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 320 с.
 16. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов / В.Н. Дегтяренко. – М. : «Экспертное бюро-М», 1997. – 144 с.
 17. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації / А.Ф. Гойко. – К. : ВІРА-Р, 1999. – 320 с.
 18. Мамотенко Д.Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів 209 / Д.Ю. Мамотенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – C. 209–216.
 19. Облікова та фактична ставка кредитування Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
 20. Депозити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tables.finance.ua/ru/credit_deposit/deposit#app-tabloid/client=nat&sort=0.1.
 21. Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики та державних деривативів, що перебувають в обігу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/view/informatsiia-shchodo-oblihatsii- zovnishnoi- derzhavnoi –pozyky.
 22. Професійна оціночна компанія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://proocenka.ru/.
 23. Усатенко О.В. Облік витрат венчурного підприємства в залежності від стадій його життєвого циклу / О.В. Усатенко // Облік і фінанси. – 2015. – № 2. – С. 59–64. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_2_10.
 24. Погуда Н.В. Внутрішня норма прибутковості у системі інструментів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 14–18.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.