DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-55-59

Глобальний ринок акцій у 1990-і роки

Сергій Захарович Мошенський

Анотація


На світовому ринку акцій 1990-і роки стали періодом тривалого підйому, основною рушійною силою якого були високотехнологічні компанії так званої «нової економіки», пов’язані переважно з інформаційними технологіями і масовим поширення Інтернету. Такі інновації спричинили нереалістичні очікування підвищеної прибутковості нових компаній від продажу товарів та послуг через Інтернет. Це стало основною передумовою спекулятивного буму на ринках акцій у країнах з розвиненими фінансовими системами. Бум посилювала масова приватизація державних підприємств у Великій Британії, Німеччині, Франції та деяких інших країнах. За два десятиріччя, з 1980 по 2000 р. капіталізація світового ринку акцій збільшилася більше ніж у десять разів, хоча світовий ВВП зріс лише у 2,5 рази. І хоча ринок акцій є джерелом капіталів лише у країнах з англо-американською моделлю фінансових ринків (а у країнах континентальної Європи та Японії таким джерелом є банківські кредити), капіталізація ринків акцій зростала у всіх країнах з розвиненими фінансовими системами. Для об’єктивної оцінки такого підйому на ринках акцій необхідний системний аналіз таких основних показників, як капіталізація та ліквідність ринку. Однак статистична інформація щодо ринків акцій цього часу часто не систематизована і фрагментарна. Тому автором на основі офіційних статистичних даних міжнародних фінансових організацій (Organisation for Economic Co-operation and Development, The World Federation of Exchanges) розраховано та системно проаналізовано основні показники ринку акцій – капіталізацію та ліквідність – для найбільших країн з розвиненими фінансовими системами (США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії). Показано відмінності у механізмах залучення капіталів, що визначаються різними моделями фінансових ринків (децентралізованою англо-американською та централізованою європейською), а також особливостями складу основних інвесторів на світових ринках акцій.


Ключові слова


підйом 1990-х років; «нова економіка»; глобальний ринок акцій; капіталізація ринку акцій; ліквідність ринку акцій; моделі фінансових ринків

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, A.E. (2005), Investicionnye fondy, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 416 p.

Baranovs'kyj, O.I. (2009), Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shljahy zapobigannja, Kyi'v. nac. torg. ekon. un-t, Kyi'v, 754 p.

Lucyshyn, Z.O. (2002), Transformacija svitovoi' finansovoi' systemy v umovah globalizacii', Vyd. centr «DrUk», Kyi'v, 320 p.

Mirkin, Ja.M. (2014), Mezhdunarodnaja praktika

prognozirovanija mirovyh cen na finansovyh rynkah (syr'e, akcii, kursy valjut), Magistr, Moskva, 456 p.

Moshenskij, S.Z. (2010), Rynok cennyh bumag: transformacionnye processy, Jekonomika, Moskva, 280 p.

Rubcov, B. (2007), Sovremennye fondovye rynki, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 926 p.

Turuev, I.B. (2003), Mirovoe znachenie amerikanskih finansovyh institutov, MAKS Press, Moskva, 320 p.

Securities Industry Association (2001), Securities Industry Fact Book, N.Y., pр. 28–30, available at: www.sia.com

Deutsche Bundesbank (1999), Financial Accounts 1990–1998, Frankfurt, pр. 46–47.

Deutsche Bundesbank (2005), Securities deposits, August, p. 32, available at: www.bundesbank.de

Havrylyshyn, O. (1999), «Privatization in Transition

Countries: A Sampling of the Literature», IMF Working Paper, Januare, p. 5, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9906.pdf

Michie, R. (2006), The Global Securities Market. A History, Oxford University Press, Oxford, 395 p.

«OECD Gross domestic product: GDP, US $, current prices, current PPPs, millions», available at: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=2357, «The World Bank», available at: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf

«Share Ownership: A report on the ownership of shares as at 31st December 2004», р. 9, available at: www.statistics.gov.uk

«Shareownership Structure in Europe: 2004» (2004), Federation of European Securities Exchanges, November, available at: www.fese.eu

«Shareownership Survey: 2005» (2005), Federation of European Securities Exchanges, pp. 5, 15, available at: www.tse.or.jp

«Statistical Abstract of the United States» (2004), U.S. Census Bureau: 2004, р. 759, available at: www.census.gov

Smith, M. (2003), A History of the Global Stock Market. From Ancient Rome to Silicon Valley, University of Chicago Press, Chicago, 344 p.

«Stock Exchange Fact Book 2003» (2003), pp. 39–40, 42–43, available at: www.tse.or.jp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды / А.Е. Абрамов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 416 с.
 2. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2009. – 754 с.
 3. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.О. Луцишин. – К. : Вид. центр «ДрУк», 2002. – 320 с.
 4. Миркин Я.М. Международная практика прогнозирования мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют) / Я. Миркин. – М. : Магистр, 2014. – 456 с.
 5. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 280 с.
 6. Рубцов Б. Современные фондовые рынки / Б.Рубцов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 926 с.
 7. Туруев И.Б. Мировое значение американских финансовых институтов / И.Б. Туруев. – М. : МАКС Пресс, 2003. – 320 с.
 8. 2001 Securities Industry Fact Book. – N.Y. : Securities Industry Association, 2001. – Pр. 28–30. – Access mode : www.sia.com.
 9. Deutsche Bundesbank. Financial Accounts 1990–1998. – Frankfurt, 1999. – Рр. 46–47.
 10. Deutsche Bundesbank. Securities deposits. – August 2005. – Р. 32. – Access mode : www.bundesbank.de.
 11. Havrylyshyn O. Privatization in Transition Countries: A Sampling of the Literature / O.Havrylyshyn // IMF Working Paper. – Jan. 1999. – P. 5. – Access mode : https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9906.pdf.
 12. Michie R. The Global Securities Market. A History / R.Michie. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 395 p.
 13. OECD Gross domestic product: GDP, US $, current prices, current PPPs, millions. – Access mode : http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=2357 ; The World Bank. – Access mode : http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf.
 14. Share Ownership: A report on the ownership of shares as at 31st December 2004. – Р. 9. – Access mode : www.statistics.gov.uk.
 15. Shareownership Structure in Europe: 2004 // Federation of European Securities Exchanges. – Nov. 2004. – Access mode : www.fese.eu.
 16. Shareownership Survey: 2005 // Federation of European Securities Exchanges. – Р. 5, 15. – Access mode : www.tse.or.jp.
 17. Statistical Abstract of the United States // U.S. Census Bureau: 2004. – Р. 759. – Access mode : www.census.gov.
 18. Smith M. A History of the Global Stock Market. From Ancient Rome to Silicon Valley / M.Smith. – Chicago : University of Chicago Press, 2003. – 344 p.
 19. Stock Exchange Fact Book 2003. – Р. 39–40, 42–43. – Access mode : www.tse.or.jp.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.